Co wiecie (o)powiecie?

Powiatowa Biblioteka Publiczna
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
47-100 Strzelce Opolskie, ul. Dworcowa 23, tel.77-418-00-52
e-mail: www.centrum-kultury.eu

Co wiecie (o)powiecie?

Konkurs Wiedzy o Powiecie Strzeleckim
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Strzelce Opolskie, 14 listopada 2017r.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu Wiedzy o Powiecie Strzeleckim 2017
Karta zgłoszenia do Konkursu Wiedzy o Powiecie Strzeleckim 2017
Wykaz piśmiennictwa do Konkursu Wiedzy o Powiecie Strzeleckim 2017

 

Wykaz piśmiennictwa

1. Barwy Naszej Wsi. Historia, kultura ludzie-poznaj bogactwo wsi Gminy Strzelce Opolskie, Strzelce Opolskie 2012, s.6-11, 28-29, 40-41.

2. Gaworski M., Zamek w Strzelcach Opolskich, Opole 2004, s.7-15, 20-21.

3. Kaufmann J., Na ołminym placu. Bojki dla Hanika, Opole 2016, s.16-18.

4. Kutyba T., Z fabryką w plecaku. W: Moja mała Ojczyzna: historia lokalna powiatu strzeleckie-go, Strzelce Opolskie 2013, s.87-91.

5. Morawiec R., Strzelce Opolskie – dawniej i dziś, Opole 2011, s.7-9.

6. Mutz K., Szymiszów wczoraj i dziś, Szymiszów 2016, s.14-18, 28-29.

7. Poznaj Krainę św. Anny, Krapkowice 2015, s.31-34, 38-39, 44-45.

8. Simonides D., Strzelczan życie rodzinne- utrwalone w dawnej tradycji. W:Strzelczan album rodzinny: od kołyski aż po grób, Strzelce Opolskie 2012, s. 198-200.

9. Smoleń S., Strzelce Opolskie: miasto i kościół na przełomie wieków, Strzelce Opolskie 2008, s.7-9, 30-43.

10. Smykała P., Rozmierz 1256-2006, Strzelce Opolskie 2006, s.58-59.

11. Spałek K., Przyroda gminy Kolonowskie, Opole 2004, s.20-21, 24-25.

12. Strzelecki Park Miejski: historia odkryta na nowo, Strzelce Opolskie 2008, s.3-5.

13. Szlakiem Hrabiego Renarda: Edukacja ekologiczna na ścieżkach parku miejskiego w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie 2006, s.1-9.

14. Śląskie Beranie. Współczesna wędrówka po tradycjach wielokulturowego Śląska, Izbicko,2013 s.7-13.

15. ulotki, foldery

16. powiatstrzelecki.pl, strzelceopolskie.pl – zakładki
• Powiat → Lokalizacja;
→ Gminy: Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie;
→ Historia;
→ Insygnia powiatu;
→ Starostwo;
→ Gospodarka.
• Miasto i gmina → Położenie;
→ Plan miasta;
→ Herb, flaga i barwy miasta;
→ Historia, Sołectwa,

Zapoznanie się z wyżej wyszczególnionym piśmiennictwem jest warunkiem niezbędnym przystąpienia do konkursu. Wskazane materiały dostępne będą w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 23. Będą także do pobrania w postaci plików ze strony www.centrum kultury.eu

Ważna uwaga: we wszystkich materiałach należy zwrócić szczególną uwagę na materiał ilustracyjny, fotografie , mapy, rysunki itp.