Co wiecie (o) powiecie?

Powiatowa Biblioteka Publiczna Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich serdecznie zaprasza do udziału w czwartej edycji Konkursu Wiedzy o Powiecie Strzeleckim „Co wiecie (o) powiecie?”. Tematem konkursu będzie powiat strzelecki – jego geografia, historia, kultura.

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie trzecich klas gimnazjów i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu strzeleckiego. Każda szkoła może zgłosić do konkursu dowolną ilość drużyn 3–osobowych. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie uczestnika (jeśli ukończył 16 l.) lub rodzica/prawnego opiekuna uczestnika o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (RODO).

Konkurs odbędzie się 23 listopada (piątek) 2018 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ul. Dworcowa 23. o godz. 9.00 i będzie przebiegał w dwóch etapach:

  • Etap I – indywidualny – będzie testem z wiedzy o powiecie. Wyłoni laureatów indywidualnych oraz po zsumowaniu indywidualnych wyników członków drużyn – najlepsze drużyny zakwalifikują się do II etapu.
  • Etap II – drużynowy – będzie polegał na zespołowym rozwiązywaniu zadań wymagających uzupełnienia, dokonywaniu wyborów, przyporządkowaniu danych.

Laureaci obydwu etapów zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przyswojenie wiedzy na temat powiatu strzeleckiego poprzez zapoznanie się ze wskazanym piśmiennictwem. Wybrane pozycje będą dostępne w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 23, I piętro Powiatowego Centrum Kultury oraz do pobrania.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać na karcie zgłoszenia i przesłać do dnia 9 listopada 2018 r. na wskazany adres. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z konkursem jest Michaela Oblicka tel. 77-418-00-52, e-mail:

Do pobrania:

Regulamin – Konkurs Wiedzy o Powiecie Strzeleckim 2018 »
Karta zgłoszenia – Konkurs Wiedzy o Powiecie Strzeleckim 2018 »
Oświadczenie RODO uczestnik »
Oświadczenie RODO rodzic opiekun prawny »
Wykaz piśmiennictwa »

1. Barwy naszej wsi, Strzelce Opolskie 2012, s.6-9
2. Gaworski M., 700 lat właścicieli strzeleckiego zamku, Strzelce Opolskie 2007, s.77-90, 113-149
3. Lipok R., Izbicko. Wędrówki po gminie Izbicko, Izbicki [2008], s.7-11, 48-51
4. Mańczyk G., Jest takie miejsce na Ziemi. Kolonowskie, Opole 2007, s.26-34, 171-175
5. Moja mała Ojczyzna. Historia lokalna powiatu strzeleckiego, Strzelce Opolskie 2003, s.93-96
6. Morawiec R., Strzelce Opolskie dawniej i dziś, Opole 2011, s. 65-78
7. Mutz K., Strzelce Opolskie przed 1945 i po, Krapkowice 2013, s.11-31
8. Od kołyski aż po grób. Strzelczan album rodzinny, Strzelce Opolskie 2012, s.125-188 
9. Poznaj Krainę św. Anny. Przewodnik, Krapkowice 2015, 22-23, 63-77
10. Smykała P., Rozmierz 1256-2006, Strzelce Opolskie 2006, s.106-113
11. Smoleń S., Strzelce Opolskie znane i nieznane, Strzelce Opolskie 1998, s.23-27, 41-64
12. Smykała P., Grodzisko. Dzieje wsi i kościoła 1429-2009, Opole 2009, s.185-196
13. Smykała P., Szymiszów. Wieś i kościół 1607-2007, Opole 2007, s.115-132
14. Smykała P., Dalibóg E., Dzieje pożarnictwa na ziemi strzeleckiej 1863-2013, Strzelce opolskie 2014, s.46-48
15. Smykała P., Michalik P., Jemielnica, Dzieje wsi i parafii, Opole 2014, s.345-352, 369-372, 95-104
16. Śląskie Beranie. Wybór prac nagrodzonych w dziewiętnastu edycjach (…), Izbicko 2013 (frag. dostępne podczas trwania konkursu)
17. Widelak D., Z dziejów szkolnictwa na Ziemi Strzeleckiej w XX i XXI wieku, Opole 2007, s.57-72
18. Z biegem Małej Panwi z biegiem lat…, Zawadzkie 2009, s.161-217
19. Herby gmin. Informacja na stronie http://powiatstrzelecki.pl/ w zakładce Powiat » Gminy.