Festiwal Kino Dzieci

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty ruszyło z festiwalem filmowym dla młodych
widzów. Kino Dzieci to 10 dni pokazów, ponad 40 tytułów na ekranie, a
przede wszystkim wyjątkowa festiwalowa atmosfera. Wyróżnikiem festiwalu
– poza programem – będzie szereg wydarzeń towarzyszących kierowanych do
dzieci, rodziców i profesjonalistów. Od 27 września do 5 października w
15 miastach w Polsce, także w Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum
Kultury, dzieci biorą udział w projekcjach filmowych. Dziś gościmy u
siebie uczniów z PSP nr 2 oraz PSP nr 4. Klasy 1-3 oglądają film ” Pan
Patyk ” natomiast 4-6 film ” Twardziele”. Oba filmy są produkcji
norweskiej.

plakat Cien2iFB-2plakat Cien2iFB-2

 

 

plakat Cien2iFB-2plakat Cien2iFB-2

Ruszają zapisy na Dziecięcą Politechnikę Opolską!

Od dzisiaj (01.10.2014r.) ruszają elektroniczne zapisy na edycję 2014/2015 DPO

Link do strony DPO -> http://www.dpo.po.opole.pl/index.php?mod=page;regulamin

 1. Dziecięca Politechnika Opolska jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, urodzonych w latach 2002 – 2005.
 2. Edycja 2014/2015 Dziecięcej Politechniki Opolskiej odbywać się będzie w Opolu i Strzelcach Opolskich.
 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do uważnego wyboru miejsca rejestracji w elektronicznym formularzu.
 4. Do Strzelec Opolskich mogą się rejestrować tylko osoby z powiatu strzeleckiego.
 5. Organizator wyklucza prawo zmiany miejsca uczestniczenia w zajęciach po dokonaniu rejestracji.
 6. Wszystkie miejsca objęte są tym samym planem zajęć.
 7. Zajęcia będą odbywać się w soboty:
  • W Opolu, w Politechnice Opolskiej, Zespół Dydaktyczny „Łącznik”, ul. Mikołajczyka 16
  • W Strzelcach Opolskich, w Powiatowym Centrum Kultury, ul. Dworcowa 23 (wykład inauguracyjny oraz kończący edycję odbędzie się na Politechnice Opolskiej)
 8. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną dnia 1 października 2014r. od godz. 8.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dpo.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 9. Dane niezbędne do wypełnienie formularza:
  • dane dziecka: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania,
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, poprawny adres mailowy.
 10. System elektroniczny zarejestruje pierwsze 400 osób w Opolu oraz 100 w Strzelcach Opolskich. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
 11. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną do dnia 10.10.2014r.
 12. Kontakt organizatorów DPO z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 13. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Niemożność kontaktu mailowego wynikającego z błędnego adresu zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 14. W przypadku nie spełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji uczestnika do udziału w DPO kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej. O tym fakcie zostaną Państwo poinformowani e-mailem.
 15. Do zakończenia procesu rekrutacji należy wnieść jednorazową opłatę rekrutacyjną w wysokości 60,00 zł na rachunek Politechniki Opolskiej 80124016331111000026512646 z dopiskiem: „opłata za DPO/imię i nazwisko dziecka” (np. opłata za DPO/Jan Kowalski). Opłatę należy uiścić do dnia 31 października 2014 r.
 16. Opłata rekrutacyjna pokrywa koszt materiałów otrzymywanych przez studentów DPO w trakcie trwania „roku akademickiego DPO”.
 17. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mogą żądać okazania dowodu wpłaty. Wpłata jest warunkiem otrzymania indeksu i dopuszczenia dziecka do zajęć Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 18. Dziecko w czasie wykładów pozostaje w sali wykładowej pod opieką pracowników (wolontariuszy) Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu.
 19. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w sali, w której odbywa się transmisja wykładu. Jest zobowiązany również do odbioru dziecka bezpośrednio po wykładzie.
 20. Przed wykładem należy zgłosić się do „Dziekanatu Dziecięcej Politechniki Opolskiej” (będzie organizowany każdorazowo w dniu wykładu w pobliżu sali wykładowej). W Dziekanacie DPO student otrzyma pieczątkę w indeksie za uczestnictwo w wykładzie.
 21. Uczestnictwo w przynajmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Dyplom jest potwierdzeniem uczestnictwa, ale nie jest dokumentem.
 22. Dyplom zostanie wręczony słuchaczom DPO podczas ostatniego wykładu.
 23. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do DPO zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem ich dziecka na stronach internetowych Politechniki Opolskiej i w materiałach promocyjnych oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących DPO.
 24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani na podany w rekrutacji poprawny adres e-mail.
 25. Rodzice zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej Dziecięcej Politechniki Opolskiej.
 26. W roku akademickim 2014/2015 w związku z prowadzeniem zajęć w dwóch grupach wykładowych w Opolu, rodzice zapisując dziecko na DPO wyrażają zgodę na przydzielenie ich dziecka do konkretnej grupy, bez możliwości samowolnej zmiany grupy.

Zajęcia z ROBOTYKI!

Po raz pierwszy w Strzelcach Opolskich KONSTRUKTORZY ROBOTÓW! Zapraszamy
dzieci w wieku 5-7 lat (I grupa) oraz 8-11 lat (II grupa) do zapisów na
zajęcia z konstruowania robotów z klocków LEGO. Zajęcia są odpłatne i
odbywać się będą w każdą sobotę w Powiatowym Centrum Kultury.
Rozpoczynamy w październiku. Ilość miejsc ograniczona!!!

plakat_strzelceopol FB

Kółko Taneczne dla młodzieży!

Zapraszamy na zajęcia taneczne, prowadzone przez Panią Ewę Kokoszkę, instruktorkę fitness oraz tańca. Pierwsze zajęcia odbędą się 22 września o godzinie 18. Udział w zajęciach jest BEZPŁATNY, obowiązują zapisy pod numerem telefonu 77 412 30 13.

Kolko Taneczne fb

Co wiecie (o)powiecie?

Co wiecie (o)powiecie?
Turniej Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej
dla uczniów szkół ponadpodstawowych Strzelce Opolskie, 5 listopada 2014r. 5 listopada br. w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich odbył się Turniej Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej „Co wiecie (o)powiecie, zorganizowany przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Strzeleckiego. Uczniów stających w turniejowe szranki powitali: wicestarosta powiatu strzeleckiego – Waldemar Gaida i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury – Joanna Popów-Bogdoł. Konkurs był adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pytania i zadania konkursowe dotyczyły historii, geografii i przyrody ziemi strzeleckiej, a także lokalnych obyczajów i zwyczajów. Konkurs przebiegał w dwóch etapach: etap I był konkursem indywidualnym i wyłonił trzech zwycięzców. Etap II był rywalizacją drużynową. Po sprawdzeniu prac i podsumowaniu zdobytych punktów, jury w składzie: przewodnicząca – Joanna Popów-Bogdoł, członkowie – Grażyna Lazar, Michaela Oblicka i Joanna Świerc, ogłosiło wyniki konkursu. W etapie I – indywidualnym – zwyciężył Kamil Żyłka z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem, zdobywając maksymalną liczbę punktów. Miejsce drugie zajęły ex aequo Elwira Cieśla i Roksana Opas, także z ZSP w Zawadzkiem. Trzeciego miejsca indywidualnego nie przyznano. W całym turnieju – czyli po zsumowaniu punktów uzyskanych przez członków drużyny w I etapie z punktami zdobytymi w II etapie – zdecydowanie zwyciężyła drużyna z kl. III b ZSP w Zawadzkiem: Elwira Cieśla, Roksana Opas i Kamil Żyłka. Drugie miejsce zajęła drużyna licealistów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich: Wojciech Baron, Damian Czempiel i Marcin Mania, a trzecie – gimnazjaliści z ZSO w Strzelcach Opolskich: Jakub Kwaśniak, Piotr Olbrich i Piotr Paszek. Opiekunkami zwycięskich drużyn były nauczycielki: Beata Gratzke – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i Dorota Małczak – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i atrakcyjnymi książkami. Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują zwycięzcom i już dzisiaj zapraszają wszystkich uczniów powiatu strzeleckiego do udziału w kolejnej edycji konkursu.

 


Co wiecie o powiecie A3-2 fb Projekt graficzny plakatu – Wojciech Koteluk

Co wiecie (o)powiecie? Turniej Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej dla uczniów szkół ponadpodstawowych Strzelce Opolskie, 5 listopada 2014r. O konkursie Powiatowa Biblioteka Publiczna przy Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich zaprasza serdecznie uczniów trzecich klas gimnazjów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w pierwszej edycji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Ziemi Strzeleckiej „Co wiecie (o)powiecie?” Tematem konkursu będzie ziemia strzelecka – jej geografia, historia i kultura. W zamierzeniach organizatora konkurs będzie miał charakter cykliczny i będzie się odbywał co rok. Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy drużyny 3-osobowe. Turniej odbędzie się 5 listopada br. (środa) w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23. Będzie przebiegał w dwóch etapach:

 • Etap I – indywidualny – będzie testem wiedzy. Wyłoni laureatów indywidualnych oraz – po zsumowaniu indywidualnych wyników członków drużyn – najlepsze drużyny do etapu II;
 • Etap II – drużynowy – będzie polegał na zespołowym rozwiązywaniu zadań wymagających uzupełnienia, dokonania wyboru, przyporządkowania, itp.

Laureaci obydwu etapów zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami. Warunkiem przystąpienia do turnieju jest przyswojenie wiedzy na temat powiatu strzeleckiego poprzez zapoznanie się ze wskazanym piśmiennictwem. Wybrane pozycje będą dostępne w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 23. Będą także do pobrania w postaci plików ze strony www.centrum-kultury.eu Zgłoszenia chęci udziału w turnieju należy dokonać na Karcie zgłoszenia i przesłać do 15 października br. na wskazany adres. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z konkursem jest Grażyna Lazar, tel. 77-418-00-52, e-mail: Wykaz piśmiennictwa

 1. Gaworski M., Zamki, pałace i dwory ziemi strzeleckiej, Opole 2005, s. 7-9, 13-16, 42-49, 61-63
 2. Jasińska I., O życiu codziennym w mieście i na wsi w powiecie strzeleckim – stroje, ubiory, obrzędy i zabawy. W: Od kołyski aż po grób: Strzelczan album rodzinny, Strzelce Opolskie 2012, s.125-129
 3. Jonca K., Zarys dziejów Strzelec Opolskich (do roku 1945). W: Ziemia strzelecka: szkice monograficzne, Wrocław 1970, 51-85
 4. Konieczny A., Życie polskie na ziemi strzeleckiej w okresie międzywojennym, rozdział: Strzelecki wrzesień 1939. W: Ziemia strzelecka: szkice monograficzne, Wrocław 1970, 145-151
 5. Morawiec R., Strzelce Opolskie – dawniej i dziś, Opole 2011, 7-13
 6. Nasz A., Tradycyjna kultura wsi powiatu opolskiego i jej współczesne relikty. W: Powiat opolski: szkice monograficzne, Opole 1969, s. 49-50, 61-68
 7. Pośpiech J., Zwyczaje i obrzędy doroczne na Śląsku, Opole 1987, 14-18
 8. Simonides D., Strzelczan życie rodzinne – utrwalone w dawnej tradycji. W: Od kołyski aż po grób: Strzelczan album rodzinny, Strzelce Opolskie 2012, s.194-196
 9. Smoleń S., Strzelce Opolskie znane i nieznane, Strzelce Opolskie 1998, s. 8-13, 16-30
 10. Smoleń S., Strzeleckie stroje ludowe. W: Kalendarz Strzelecki 2000, Strzelce Opolskie 2001, s. 185-186
 11. Wróbel A., Zwyczaje i obrzędy rodzinne we współczesnym życiu wsi strzeleckiej. W: Kalendarz Strzelecki 2000, Strzelce Opolskie 2001, 165-168
 12. powiatstrzelecki.plzakładki:
  • Powiat > Informacje o powiecie > Powiat strzelecki, Historia, Insygnia powiatu, Lokalizacja
  • Gminy > Izbicko, Jemielnica, Kolonowskie, Leśnica, Strzelce Opolskie, Ujazd, Zawadzkie

Zapoznanie się z wyżej wyszczególnionym piśmiennictwem jest warunkiem niezbędnym przystąpienia do turnieju. Wskazane pozycje będą dostępne w czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 23. Będą także do pobrania w postaci plików ze strony www.centrum-kultury.eu Ważna uwaga: we wszystkich materiałach należy zwrócić szczególną uwagę na materiał ilustracyjny, tj. fotografie, mapy, rysunki, itp. Pliki do pobrania: – O konkursie.pdfKarta zgłoszenia.pdfWykaz piśmiennictwa.pdf

Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Skacie.

Dnia 31.08.2014 (niedziela) odbyły się Otwarte Mistrzostwa Opolszczyzny w Skacie w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich. Panowała gorąca atmosfera, zjechało się wielu graczy z całej Polski. Spośród nich wyłonione najlepszych a nagrody wręczał sam Starosta Powiatu Strzeleckiego, Józef Swaczyna. Podczas turnieju nie ucierpiał żaden z graczy :]

„Żegnaj Lato na rok…”

W ostatnich promieniach letniego słońca (pogoda jak na zamówienie!) całe rodziny bawiły się na naszym pierwszym „Babim Lecie”. Wszystkie warsztaty i animacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Dary natury cieszyły oczy i podniebienia. Oglądano
i smakowano owocowych rzeźb, tworzono niepowtarzalne dekoracje z pestek, ziaren, kłosów… W naszym ogrodzie zaroiło się od eko-ludków, lalek i zabawek tworzonych z kukurydzy, warzyw i wszystkiego, co naturalne… Dzieci  poznały pracę dawnych domowych sprzętów i miały okazję przekonać się naocznie, jak z ziaren zbóż powstaje mąka. Wieczorem imprezę zakończył występ zespołu Muzyka Końca Lata, przenosząc nas w muzyczne klimaty lat sześćdziesiątych.Relację z naszej imprezy przeprowadzili nasi medialni patroni: tygodnik Strzelec Opolski, Radio Opole, City Sat Gordzielik a także TVP Opole.

Profesor Ę na tropie poprawnej polszczyzny – Warsztat cienia

Warsztaty z teatru cienia organizowane w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” finansowanego ze środków NCK prawie na półmetku. Cztery scenariusze sztuk teatralnych oraz scenografia przygotowane. Teraz młodzi twórcy będą ćwiczyć scenariusze, aby w październiku zaprezentować wyniki swojej pracy teatralnej. Zachęcamy innych do udziału w warsztatach w każdy wtorek o 17.15. Zostało kilka wolnych miejsc. Informacja pod nr telefonu 77 412 30 13

cien02 cien01

Plakat Cienie ostr na FB

Hula-Hop

Nietypowe warsztaty odbyły się w Powiatowym Centrum Kultury 4 i 5
sierpnia. Gościliśmy Circus Bandit Show. Podczas zajęć można było się
nauczyć różnych sztuczek związanych z hula hopem. Zwieńczeniem
warsztatów było przedstawienie The Kitchen Show.

Warsztaty z teatru cienia organizowane w ramach programu „Ojczysty –
dodaj do ulubionych” finansowanego ze środków NCK prawie na półmetku.
Cztery scenariusze sztuk teatralnych oraz scenografia przygotowane.
Teraz młodzi twórcy będą ćwiczyć scenariusze, aby w październiku
zaprezentować wyniki swojej pracy teatralnej. Zachęcamy innych do
udziału w warsztatach w każdy wtorek o 17.15. Zostało kilka wolnych
miejsc. Informacja pod nr telefonu 77 412 30 13. Zapraszamy dzieci od lat 9.

 

 

„Nietykalni”

Zapraszamy na KINO POD GWIAZDAMI !!!!!

Termin: 22 sierpień 2014r. (piątek) godzina 20.00

Miejsce: ogród Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (w razie niepogody projekcja odbędzie się na Sali widowiskowej)

Wstęp wolny!!!!!

Bezpłatne wejściówki do odbioru w Powiatowym Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23 od 11 do 21 sierpnia 2014r. (możliwa telefoniczna rezerwacja – tel. 77 412 30 13)

Nie zapomnij zabrać ze sobą koca bądź śpiwora!!!!

Nietykalni