Oferta dla żłobków/przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy grupy zorganizowane ze żłobków i przedszkoli na warsztaty z elementami Sensoplastyki®

Prosimy o kontakt w celu ustalenia dogodnego terminu – Dział Promocji Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich lub pod tel. 77 412 30 13
Koszt udziału w godzinnych zajęciach to 10 zł/dziecko.
Prosimy o przyniesienie ubrania na zmianę.

Sensoplastyka® co to takiego?

Sensoplastyka® to mnogość faktur, tekstur oraz cała paleta ekologicznych barw, to niekonwencjonalne zajęcia dla dzieci w wieku 1-6 lat, podczas których używamy jedynie produktów i barwników spożywczych. Sensoplastyka® wpływa na wiele aspektów rozwoju dzieci:

 • wspomagamy budowanie ich świadomości ciała i przestrzeni,
 • dbamy o usprawnienie ruchowe (przygotowanie do nauki chodzenia w przypadku niemowląt),
 • wspieramy rozwój zmysłów,
 • wpływamy na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za małą motorykę – czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działania pogłębimy nasz kontakt emocjonalny z dziećmi – budujemy w ten sposób ich poczucie bezpieczeństwa.

Korzyści dla dzieci wynikające z uczestniczenia w zajęciach Sensoplastyka®:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów w realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzanie zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu,
  wzmacnianie wiary we własne możliwości.