Praca: Informatyk

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Informatyk / Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych i nagłośnienia

Wymagania:

 • wykształcenie: minimum średnie kierunkowe,
 • doświadczenie mile widziane.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • serwis systemu komputerowego,
 • obsługa sprzętu nagłaśniającego,
 • prowadzenie strony internetowej,
 • administrowanie stanowiskami komputerowymi i serwerem.

 

Miejsce wykonywania zadań:

 • Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

 

Wymagane dokumenty:

życiorys (CV), które powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,

 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Informacje dodatkowe:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, lub na adres email: w terminie do dnia 31.12.2018 r.
Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Do pobrania:

Ogłoszenie naboru na stanowisko Informatyk »