Praca Informatyk

Praca Informatyk

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Informatyk / Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych
i nagłośnienia

Wymagania:

– wykształcenie: minimum średnie kierunkowe,
– doświadczenie mile widziane.

Zakres wykonywanych zadań:

– serwis systemu komputerowego,
– obsługa sprzętu nagłaśniającego,
– prowadzenie strony internetowej,
– administrowanie stanowiskami komputerowymi i serwerem.

Miejsce wykonywania zadań:

– Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV), które powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
– kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Informacje dodatkowe:

– forma zatrudnienia: umowa o pracę;
– wymiar czasu pracy: pełny etat;
– data rozpoczęcia pracy: 03.02.2020 r.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, lub na adres email: sekretariat@centrum-kultury.eu w terminie do dnia 27.01.2020 r.
Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

 

Do pobrania