Praca w PCK

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich ogłasza nabór na:
Stanowisko: Bibliotekarz 

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich 


Wymagania:
– wykształcenie wyższe, mile widziane w zakresie bibliotekoznawstwa;

– minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,

– znajomość systemów bibliotecznych,

– biegła obsługa pakietu MS Office,

– cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki; 

– swobodne korzystanie z Internetu i umiejętność wykorzystania go w pracy,
– umiejętność dobrej organizacji pracy,
– umiejętność pracy w zespole,
– komunikatywność, sumienność, kreatywność

Ogólny zakres obowiązków:

– obsługa czytelnika,

– inwentaryzowanie książek i czasopism w systemie komputerowym, 

– opracowywanie formalne i rzeczowe zbiorów,

– zakupy książek,

– organizacja imprez bibliotecznych.


Oferujemy:
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (równoważny system czasu pracy),
– wymiar czasu pracy: ¾ etatu,
– świadczenia socjalne,
– możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty :
 – życiorys (CV) i list motywacyjny z oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Aplikację należy przesłać:
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@centrum-kultury.eu
lub
pocztą tradycyjną na adres:
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

ul. Dworcowa 23

47-100 Strzelce Opolskie


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.

Skip to content