Konkurs plastyczny „Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”

W czerwcu br. rozpoczęliśmy realizację projektu pn.: „Tradycja nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna 2022. Projekt ten zakłada organizację jednodniowego wydarzenia plenerowego pn.: Festiwal Dziedzictwa i Tradycji”, które poprzedzone zostanie wystawą plenerową fotografii Błażeja Duka, wystawą wypożyczoną z zasobów Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu pt.: „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie” oraz konkursem plastycznym „Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”. Zadaniem uczestników konkursu (dzieci oraz młodzieży) jest wykonanie fragmentu dywanu kwietnego w wersji przestrzennej. Wszystkie prace dostarczyć należy do Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich (ul. Dworcowa 23) w terminie do 12 sierpnia 2022r. Szczegóły w regulaminie konkursu oraz pod nr tel.: 77 412 30 13.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu_Dywan kwietny

Załącznik 1_Karta zgłoszeniowa

Załącznik 2_Oświadczenie

Skip to content