Zapytanie ofertowe

„Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2018 roku”

Środki czystości Zapytanie ofertowe
Środki czystości Umowa Projekt
Środki czystości Formularz cenowy załącznik nr 1
Środki czystości Druk Oferty załącznik nr 2

[13.12.2017]


„Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2018 roku”

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Druk oferty – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

[28.11.2017]


„Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2018 roku”

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy dla części Nr 1
Projekt umowy dla części Nr 2
Formularz cenowy dla części Nr 1 – załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego
Formularz cenowy dla części Nr 2 – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego
Druk oferta – załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

[28.11.2017]

 


„Zakup wraz z dostawą środków czystości na potrzeby
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2017 roku”

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy

Formularz cenowy – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Druk oferty – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

[15.12.2016]


„Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych na potrzeby
Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w 2017 roku”

Zapytanie ofertowe

Projekt umowy dla części nr 1

Formularz cenowy dla części nr 1 – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Projekt umowy dla części nr 2

Formularz cenowy dla części nr 2 – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Druk oferty – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

[15.12.2016]


„Wycinka jedenastu sztuk drzew rosnących na terenie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 23 wraz z wykarczowaniem pni”.

Zapytanie ofertowe

Druk oferta

[09.12.2016]

 


Zakup środków czystości

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Druk oferta – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa projekt

 


Zakup materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe

Formularz cenowy – Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego

Druk oferta – Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa projekt – cześć Nr 1

Umowa projekt – cześć Nr 2