Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania i procedury bezpieczeństwa w budynku Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 1. Przestrzeganie zasad sanitarnych — zasłanianie ust i nosa.
 2. Dezynfekcja rąk/rękawiczek ochronnych przy wejściu do budynku.
 3. Do budynku wchodzić mogą wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
  
  sugerujących chorobę zakaźną, po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub
  
  poddaną kwarantannie.
 4. Zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego wynoszącego min. 1,5 m.
 5. Poruszanie się wyznaczonymi trasami komunikacyjnymi, 
  minimalizującymi możliwość kontaktu osób wchodzących i wychodzących z budynku.
 6. Ograniczenie czasu przebywania w budynku do niezbędnego minimum.
 7. Ustala się limit uczestników mogących jednocześnie przebywać w poszczególnych
  
  pomieszczeniach PCK:
1)      Sekretariat – 1 osoba,

2)      Sala widowiskowa – 150 osób,

3)      Powiatowa Biblioteka Publiczna – 20 osób.

4)   Dział Promocji - 1 osoba,
 1. Należy unikać kontaktu ze wspólnymi powierzchniami dotykowymi, np. klamki, poręcze, włączniki światła, itp.
 2. Osoby nie stosujące się do w/w zasad nie będą mogły przebywać na terenie budynku PCK.
 3. Z toalet dla klientów korzystać może połowa osób przewidzianych względem ilości urządzeń sanitarnych.
Skip to content