Instrukcja dla klientów

Zasady korzystania z Regionalnej Izby Tradycji oraz Galerii III Filary

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na czas pandemii

 

 1. Regionalna Izby Tradycja oraz Galeria III Filary zostają otwarte 
  w dniu 15. 06. 2020 r. na zmienionych zasadach.
 2. W Regionalnej Izby Tradycji może przebywać jednocześnie 10 osób, 
  a w Galerii III Filary może przebywać jednocześnie 12 osób.
 3. Istnieje wyłącznie możliwość zwiedzania indywidualnego. Brak możliwości umawiania grup.
 4. Po wejściu do budynku PCK należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym.
 5. W budynku PCK należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa 
  oraz utrzymywania 2 metrowego dystansu od innych osób.
 6. Zwiedzający mają zakaz dotykania gablot oraz eksponatów będących poza gablotami.
 7. Dotykowe kioski elektroniczne na czas pandemii zostają wyłączone z użytkowania.
 8. Przed wejściem do ww. pomieszczeń zwiedzający podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. 
  Dane te mogą być przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 
  i służbom porządkowym podczas dochodzenia epidemiologicznego. 
  Dane te będą przechowywyane przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przez 2 tygodnie.
 9. Galeria III Filary oraz Regionalna Izba Tradycji będzie poddawana dezynfekcji min. raz dziennie.
Skip to content