Instrukcja dla klientów

Zasady korzystania z Regionalnej Izby Tradycji oraz Galerii III Filary

Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na czas pandemii

 

 1. Regionalna Izby Tradycja oraz Galeria III Filary zostają otwarte 
  w dniu 15. 06. 2020 r. na zmienionych zasadach.
 2. W Regionalnej Izby Tradycji może przebywać jednocześnie 21 osób, 
  a w Galerii III Filary może przebywać jednocześnie 26 osób
 3. Po wejściu do budynku PCK należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym.
 4. W budynku PCK należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa 
  oraz utrzymywania 1,5 metrowego dystansu od innych osób.
 5. Zwiedzający mają zakaz dotykania gablot oraz eksponatów będących poza gablotami.
 6. Dotykowe kioski elektroniczne na czas pandemii zostają wyłączone z użytkowania.
 7. Przed wejściem do ww. pomieszczeń zwiedzający podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. 
  Dane te mogą być przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu 
  i służbom porządkowym podczas dochodzenia epidemiologicznego. 
  Dane te będą przechowywane przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przez 2 tygodnie.
 8. Galeria III Filary oraz Regionalna Izba Tradycji będzie poddawana dezynfekcji min. raz dziennie.
Skip to content